Reviderad Kallelse till Vårmöte 2018

Reviderad kallelse till Vårmötet 2018

NYTT! Notera att nedanstående två punkter tillkommit sedan ursprungliga kallelsen i januari:

  • I samband med mötet kommer vår medlem Sten Kvarfordh att informera om Mutomoprojektet som i år har jubileumsår.
  • Efter mötet kommer det att finnas möjlighet till en guidning i den nya maskinhallen.

Ursprunglig kallelse:

Lördagen den 24 mars klockan 10.00 i restaurangen på Öregrunds Golfklubb

Vi har även i år valt att distribuera årsmöteshandlingarna enligt nedan för att spara på golfklubbens kostnader.

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga fr.o.m. 3 mars, 2018 på följande sätt:

  1. Via klubbens hemsida http://www.oregrundsgk.com/medlemssida/
    • Årsmöteshandlingarna ligger under ”Handlingar årsmöten” som en PDF-fil för utskrift eller som du kan läsa direkt i datorn.
    • Eller klicka direkt här: Årsmöteshandlingar Våren 2018 (pdf)
  1. Beställas via e-post info@oregrundsgk.com
  2. Genom besök på klubbens kansli eller beställas per telefon 0173-324 50.

Välkomna önskar styrelsen