Information om världshandicap som kommer 2020

Nu släpps mer information kring det nya världshandicapsystemet där dagens sex stora system ska bli ett. Från 2020 kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra och spela på lika villkor överallt.

Nedan är utvalda referat från Svenska Golfförbundets sida om världshandicap som väntas år 2020. Du finner allt material här på förbundets egna sida (länk).

Nu kommer de första detaljerna kring hur systemet ska fungera.

Några av nyheterna:

  • Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir spelarens handicap.
  • För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför mycket på kort tid finns ett tak, en maximal höjning under en tolvmånadersperiod.
  • Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapronder. Här kan dock länderna göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform.

Vad händer med min nuvarande handicap när det nya systemet träder i kraft?

Befintliga registrerade ronder i Min Golf kommer att användas för att beräkna spelarens handicap inom det nya systemet. Antalet tillgängliga registrerade ronder är viktiga för beräkningen. Därför rekommenderas alla golfare att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf under 2018–2019 – både bra och dåliga – för att systemet ska kunna beräkna en så rättvisande handicap som möjligt. Ju fler ronder som finns tillgängliga, desto mindre kommer din handicap att påverkas vid övergången till det nya systemet 2020.