Testkörning av ny spruttruck från Toro.

Vi har nu börjat provköra olika sorters maskiner. En av de viktigaste maskinerna som vi använder är spruttrucken. Den används framförallt till att lägga ut flytande gödsel på våra greener, tees och fairways. Tyvärr är slitaget väldigt stort då vissa av sprutprodukterna sliter hårt på utrustningen. Det gör att vi är i stort behov av att byta ut vår befintliga maskin. Övriga maskiner som börjar falla för åldersträcket och är slitna är en våra fairwayklippare, greenklippare och truck.

Kjell Johansson, Banchef