Julbrev från vår avgående ordförande

Julbrev från avgående ordförande Sture Holmgren

(Brevet i pdf Medlemsinformation nr 12 2018)

För styrelsens räkning vill jag tacka alla våra medlemmar, anställda, funktionärer, gäster och sponsorer för det gångna året.

2018 var ett mycket turbulent år för vår klubb. Vi hade den varmaste och torraste sommaren på 260 år, detta förde med sig att intäkter från greenfee och range minskade radikalt och i en omfattning som vi inte varit med om tidigare.

Sponsorintäkterna minskade också. Nu har vi dock etablerat en ny marknadsorganisation inför nästa år samtidigt som vi har en ny klubbchef, som gör att vi har goda möjligheter att komma upp i tidigare nivåer när det gäller sponsorintäkter.

Vi hälsar Lena Lantz varmt välkommen som klubbchef. Lena är ju väl känd i klubben som en aktiv medlem både som spelare och tidigare medlem i styrelsen.

Vi fick även ökade kostnader under sensommaren och hösten för att återställa banan i ett bättre skick inför kommande säsong. Förhoppningsvis har vi vädrets makter med oss, så att det inte blir en lika extrem sommar som 2018. Vi investerar också i våra vattendepåer under året för att bli mindre sårbara kommande år.

Styrelsen har lagt en stark budget för 2019 där vi räknar med ett rejält överskott.

Inför julen kommer vi att ha julrea på klubben den 15 och 16 december. Detta är även ett trevligt sätt att träffas på klubben inför helgerna.

Avslutningsvis vill jag tacka för mina 6 år i styrelsen, varav 4 år som styrelseordförande. När jag tittar tillbaka är det mycket som hänt under dessa 6 år. Vi har färdigställt maskinhallen och förhandlat fram ett nytt 25-årskontrakt för banan och har även inlett förhandling om eventuellt köp av marken.

Banans utvecklingsplan som utarbetats i samråd med Pierre Fulke har påbörjats med ombyggnad av hål 1, 18, 11 och 12.

Padelbanan har byggts och klubben har nu även köpt den. Padelbanan kommer att ge en bra avkastning och ökad aktivitet runt banan och klubbhuset.

Jag vill uppmuntra fler medlemmar att ställa upp och arbeta i olika funktioner i klubben. Detta är en grundförutsättning för att klubben skall fortsätta att utvecklas.

Slutligen vill jag önska den nya styrelsen lycka till i framtiden och önska alla

God Jul och Gott Nytt År

Sture Holmgren

 

Information från valberedningen

Valberedningen har ett viktigt uppdrag att före­slå vilka per­soner som ska utgöra klubbens styrelse samt klubbens revisorer. Genom detta arbete bidrar vi till att skapa en platt­form för en god utveckling inom klubben.

På höstmötet valdes som valberedning för 2019 Christina af Ugglas, Sture Lindström och Janolof Lundholm (sammankallande). Vi tackar för detta förtroende.

Planeringen av årets arbete kommer vi att göra under våren och då återkommer vi med mera information om vårt arbete under 2019.

Ni kan reda nu maila oss på valberedningen@oregrundsgk.com, ring eller skicka ett sms.

Glad första advent önskar valberedningen

Janolof Lundholm Mobil: 070-637 67 47

Christina af Ugglas            Mobil: 072-703 13 30

Sture Lindström            Mobil: 070-283 92 62

Nyhetsbrev nr 11 2018

Här kommer nyhetsbrev nr 11 2018. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Rapport från Höstårsmötet söndagen den 25 november
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Golfklubbens höstlotteri
 • Bridgeresa till Åland 20-21 februari
 • JULÖPPET på klubben den 15-16 december
 • Erbjudande från Strand Golf & Fritid i Östhammar

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet: Medlemsinformation nr 11 2018 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

Årets lotteri är nu avgjort

Efter höstmötet den 25 november genomfördes dragning av vårt höstlotteri. Första och andra vinst var en resa till Bandama GC på Grand Canaria

 • 1:a pris en vistelse för en person på Bandama GC värd 8 000 kr, vann Cecilia Sjöberg
 • 2:a pris en vistelse för en person på Bandama GC värd 8 000 kr, vann Lennart Jakobsson
 • 3:e pris en pikétröja med Öregrunds logga värd 399 kr, vann Göran Ekblom
 • 4:e pris en pikétröja med Öregrunds logga värd 399 kr, vann Björn Sjödin
 • 5:e pris en pikétröja med Öregrunds logga värd 399 kr, vann Sören Olsson

Ni som har vunnit kontakta Anders Forss Mobil: 070-654 33 80 eller via mejl anders.forss99@gmail.com

Stort grattis till er alla

Referat från årsmöte höst

Höstmötet inleddes med att ordförande Sture Holmgren hälsade alla välkomna. Det var en väldigt stor uppslutning av medlemmar, totalt var det 58 personer som kom, väldigt roligt.

Ny klubbchef Lena Lantz presenterade sig.

Årets valärende till ordförande och styrelse blev följande personer:

 • Till ny ordförande valdes Håkan Sjöberg.
 • Till ledamöter för 2 år valdes Per-Gunnar Sjöström, Ulla Bergström-Johansson och Lars-Johan Eriksson båda nyval samt Christina Ellesjö-Eriksson för omval.
 • Till suppleanter för 1 år valdes Hans Classon och Peter Larsson båda nyval samt Stefan Widén omval.

Sture Holmgren berättade om verksamhetsplanerna för varje kommitté som därefter fastställdes av årsmötet.

Lennart Jakobsson berättade om ekonomin, att den är ansträngd efter bl.a. en extrem torr sommar, turbulens i administrationen och lägre försäljning i shoppen.

Årsmötet beslutade om höjda avgifter för 2019

 • Seniorer aktiva med 150 kr till 5 100 kr.
 • Seniorer +80 år med 100 kr till 3 400 kr
 • Yngre seniorer 22 – 25 år med 100 kr till 3 000 kr
 • Korthålsbana med 100 kr till 1 300 kr
 • Familjemedlemskap 2 föräldrar och juniorer tom 21 år skrivna på samma adress, med 300 kr till 11 300 kr

Inkomna motioner

En motion hade inkommit från Sten Kvarfordh gällande ändring av speldag för seniorgolfen.
Efter diskussion och röstning beslutade årsmötet att även under 2019 kommer det att vara seniorgolf på onsdagar med kanonstart.

Nya golfregler

Under övrigt berättade Sture Holmgren och Håkan Sjöberg om de ändrade reglerna som träder i kraft 1 januari 2019. Klubben kommer att anordna flera utbildningstillfällen under våren för medlemmar, mer information kommer via nyhetsbrev, hemsida och Facebook.

Restaurangen

Styrelsen har träffat en person som är intresserad av att driva restaurangen och förhandlingarna fortsätter, styrelsen hoppas att kunna presentera en lösning inom snar framtid.

Julöppet i shoppen

Shoppen kommer att Julöppet helgen den 15 – 16 dec mellan kl. 10 – 14. Läs mer här (länk)
Alla är välkomna att passa på att fynda då shoppen kommer att ha extremt bra rabatter och det gäller även utrustning till padel.

Julöppet i shoppen 15-16 december

Kallelse + handlingar årsmöte höst

Nu finns handlingar till årsmötet uppladdade på medlemssidan (länk här).

Nedan finner du kallelsen:

Nyhetsbrev nr 10 2018

Här kommer nyhetsbrev nr 10 2018. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

 • Höstårsmöte söndag 25 november
 • Klart med ny klubbchef
 • Rapport från styrelsemöten den 3 och 13 oktober
 • Rapport från marknadskommittén
 • Rapport från bana / anläggning
 • Seniornytt
 • Nytt från Damkommittén
 • Golfklubbens höstlotteri

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet Medlemsinformation nr 10 2018 (pdf)

Golfhälsningar

Anders Forss

Klubbkommittén

18-hålsbanan är nu stängd för säsongen

Vi har nu stängt 18-håsbanan för säsongen och fortsätter invintringsarbetet med djupluftning av greener- och tees. Bollautomaten stänger vi av idag torsdag då risken för att vattnet fryser i maskinen. Naturligtvis kan man använda egna bollar för träning på drivingrangen.

Korthålsbanan är öppen för spel.

Tack för ett härligt & varmt golfår!

 

 

 

Klart med ny klubbchef

Styrelsen har beslutat att anställa Lena Lantz som ny klubbchef. Hon tillträder den 10 januari 2019.

Lena kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef inom Enköpings kommun. Hon har erfarenhet av att leda en varierande verksamhet. Genom extern och intern samverkan har hon drivit utveckling, optimering och effektivisering i olika verksamheter. Hon har god insikt och kunskap i bokföring, redovisning samt budgetarbete. Lena är van vid chefsrollen och hon tycker det är viktigt att vara med och påverka, att entusiasmera medarbetare och få dem att utvecklas till ett bra team som gör det bästa för medlemmar, besökare och styrelse. Lena har god insikt i golfklubben då hon varit ledamot i styrelsen i 5 år samt är medlem sen snart 10 år.

Vi välkomnar Lena till rollen som ny klubbchef för Öregrunds GK