Julbrev från vår avgående ordförande

Julbrev från avgående ordförande Sture Holmgren

(Brevet i pdf Medlemsinformation nr 12 2018)

För styrelsens räkning vill jag tacka alla våra medlemmar, anställda, funktionärer, gäster och sponsorer för det gångna året.

2018 var ett mycket turbulent år för vår klubb. Vi hade den varmaste och torraste sommaren på 260 år, detta förde med sig att intäkter från greenfee och range minskade radikalt och i en omfattning som vi inte varit med om tidigare.

Sponsorintäkterna minskade också. Nu har vi dock etablerat en ny marknadsorganisation inför nästa år samtidigt som vi har en ny klubbchef, som gör att vi har goda möjligheter att komma upp i tidigare nivåer när det gäller sponsorintäkter.

Vi hälsar Lena Lantz varmt välkommen som klubbchef. Lena är ju väl känd i klubben som en aktiv medlem både som spelare och tidigare medlem i styrelsen.

Vi fick även ökade kostnader under sensommaren och hösten för att återställa banan i ett bättre skick inför kommande säsong. Förhoppningsvis har vi vädrets makter med oss, så att det inte blir en lika extrem sommar som 2018. Vi investerar också i våra vattendepåer under året för att bli mindre sårbara kommande år.

Styrelsen har lagt en stark budget för 2019 där vi räknar med ett rejält överskott.

Inför julen kommer vi att ha julrea på klubben den 15 och 16 december. Detta är även ett trevligt sätt att träffas på klubben inför helgerna.

Avslutningsvis vill jag tacka för mina 6 år i styrelsen, varav 4 år som styrelseordförande. När jag tittar tillbaka är det mycket som hänt under dessa 6 år. Vi har färdigställt maskinhallen och förhandlat fram ett nytt 25-årskontrakt för banan och har även inlett förhandling om eventuellt köp av marken.

Banans utvecklingsplan som utarbetats i samråd med Pierre Fulke har påbörjats med ombyggnad av hål 1, 18, 11 och 12.

Padelbanan har byggts och klubben har nu även köpt den. Padelbanan kommer att ge en bra avkastning och ökad aktivitet runt banan och klubbhuset.

Jag vill uppmuntra fler medlemmar att ställa upp och arbeta i olika funktioner i klubben. Detta är en grundförutsättning för att klubben skall fortsätta att utvecklas.

Slutligen vill jag önska den nya styrelsen lycka till i framtiden och önska alla

God Jul och Gott Nytt År

Sture Holmgren