BLI MEDLEM I ÖREGRUNDS GOLFKLUBB

Du är varmt välkommen att bli medlem i Öregrunds golfklubb. Klubben erbjuder flera olika alternativ till medlemskap. Kansliet, som du når på telefon 0173-324 50, hjälper dig gärna med mera information.

  • Introduktionsavgift vid försäljning av spelrätt: 1 000 kr
  • Introduktionsavgift vid uthyrning av spelrätt: 500 kr
  • Registreringsavgift för korthålsmedlemskap: 200 kr

Från och med 2018 kan du använda friskvårdsbidraget till spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift). Läs mer om det här på vår sida om Golf är friskvård (länk).

Dela upp årsavgiften
För den som önskar finns det ett sätt att dela upp årsavgiften i sex eller tolv betalningar, för egen del eller för hela familjen. Ett företag har den tjänsten, som har en kostnad men även förmåner. Sök på: golf.se/MoreGolf

Spelrätt

En spelrätt ger innehavaren rätt att använda banan, förutsatt att man betalat medlems- och årsavgiften för innevarande år.

ÖREGRUNDS GK

Sandviks Gård

742 91 Östhammar

Telefon: 0173-324 50

info@oregrundsgk.com

Årsavgift 2019
Medlemsavgifter 2019
KategoriAvgift
Seniorer aktiva5 100 kr
Seniorer + 80 år3 400 kr
Yngre seniorer 22-25 år3 000 kr
Äldre junior med option 18-21 år2 200 kr
Äldre junior utan option 18-21 år2 200 kr
Yngre junior med option 13-17 år1 500 kr
Yngre junior utan option 13-17 år1 500 kr
Knatte med option 12 år och yngre900 kr
Knatte utan option 12 år och yngre900 kr
Passiva800 kr
Korthålsbana1 300 kr
Familjemedlemskap
(gäller för 2 föräldrar och juniorer t o m 21 år som är mantalsskrivna på samma adress)
11 300 kr