Vinterarbeten

Nu har vi återupptagit arbetet inför kommande säsong. Det som nu utförs  är bl.a. reparation och underhåll av alla våra maskiner. På bilden ser vi Roger Stark som håller på att slipa klippaggregat.

Vid besiktning av golfbanan kan man konstatera att det är mycket is på våra greener och vissa lågpunkter på fairways. Som det ser ut så kommer kylan bestå vilket gör att vi inte kan göra så mycket åt isläget just nu. Vid mildare väder kommer vi vidta åtgärder för att få isen att smälta.

Kjell Johansson