Vertikalskärning och hjälpsådd av fairways

Nu har vi startat upp höstens arbete med att vertikalskära och hjälpså de flesta fairways. Det gör att fairways och ruffar vissa tider kommer vara bemängda med klipprester. Vi kommer naturligtvis försöka se till att golfspelet inte påverkas alltför mycket.

Kjell Johansson, Banchef