Vassklippning i dammarna

Vi har nu klippt vass och bottenvegetation i dammen på hål 10 och dammen på hål 1-3-17. Dammarna på hål 8 får vänta tills vattennivån blir lite högre.