Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor för Golftävlingar 2020

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor för Golftävlingar Öregrunds GK 2020.

För alla våra verksamheter ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd gälla och iakttas.
Det gäller bl.a. råden om social distansering och att undvika folksamlingar.
Vidare gäller SGF:s övergripande bestämmelser 1.18 giltiga från 1:a juli 2020.

Med ovanstående som riktlinjer gäller för Öregrunds Gk följande vid golftävlingar från 1/7-20

 • Starter kommer löpande att ske från hål 1 enligt startlista.
 • Ingen samling före start, kom så sent möjligt till start.
 • Ankomst/avresa till/från klubben får vara max 1 tim före start och max 1 tim efter mål.
 • Ingen omklädning får ske på klubbens anläggningar.
 • Håll avstånd på övningsgreener och range
 • Måltid ingår ej i anmälningsavgifter.
 • Ingen gemensam prisutdelning kommer att hållas, pristagare meddelas separat.
 • Spelare som känner /uppvisar symtom före eller under tävling ska omgående bryta.
 • Caddieförbud gäller.
 • I alla sammanhang iaktta social distansering enl FHM:s anvisningar.

 

Tillfälliga lokala tävlingsregler under sommaren/hösten 2020 Öregrunds GK             

Resultathantering (regel 3.3b)

 • En spelare i bollen för allas score. Övriga för kontrollscore. Innan scorekort (1) inlämnas lämnar övriga spelare verbalt godkännande av sin score.

 

Flaggstången får inte lyftas. Oavsiktlig lyftning medför ej plikt.
Hålkopparna  har gjorts grundare och boll räknas som hålad när del av bollen är under greenytan.
Bollen bör lyftas med handske efter hålning.

Bunkrar krattas ej, krattor urtagna. Bunker ska jämnas till med fot efter besök.
Boll i bunker får utan plikt placeras inom 1 klubblängd, ej närmare hål.

Ronder spelade efter dessa tillfälliga lokala regler är handicapgrundande.

Tävlingsledning för sommarens/höstens tävlingar Öregrunds GK