TÄVLINGSREGLER

OBS! nya regler från och med 2019. Den här sidan är under revidering och nedanstående regler kan vara ej giltiga!!

Tävlingarna spelas enligt Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken utgåva 2016. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling genom särskilda tävlingsregler.

2.1 Områden där övning är tillåten Regel 7

Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på korthålsbanan och övningsområden. Plikt för brott: Diskvalifikation.

2.2 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. Följande signaler används: Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till restaurangen. Plikt för brott: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

2.3 Paus Regel 6-8

Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9, rät att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en kort paus för att inta förfriskningar. Pausen ska vara så kort att spelrytmen ej störs. Plikt för brott: Om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

Villkor för tävling

Följande tävlingsbestämmelser gäller för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Deltagare

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelare som inte är fullvärdiga medlemmar i Öregrunds GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee på 275 kr (Korthålsbana 200 kr). Anmälningsavgift och tävlingsgreenfee betalas vid anmälan.

Omfattning och spelform

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för specifik tävling:

  • Klass A handicap till och med 11,9
  • Klass B handicap 12,0 till 19,9
  • Klass C handicap 20,0 till 36,0

Spelare med högre handicap kan i vissa tävlingar få delta men tillgodoräkna max Hcp 36,0.

För att klass ska genomföras krävs minst 5 anmälda och 4 startande. Vid färre deltagare flyttas deltagare till en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen.

Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat i handicaptävlingar särskiljs deltagarna på följande sätt:

  1. Spelhandicapmetoden
  2. Matematiska metoden
  3. Lottning

Anmälan

Anmälan görs via Mingolf.se. Anmälningstidens utgång är klockan 16:00, 3 dagar före första tävlingsdag. Vid återbud efter anmälningstidens utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken).

Efteranmälan

Efteranmälan i handicaptävlingar är möjlig i mån av plats och efter Tävlingsledningens beslut. I KM är efteranmälan ej tillåten.

Överanmälan

Vid överanmälan gäller anmälningsordning som urvalsprincip när flera spelare/par/lag anmält sig än det finns platser i tävlingen. Överanmälda sätts på reservlista och ges plats vid avanmälan.

Tee i Handicaptävlingar

Herrar och damer 70+ samt P/F max 12 år  har i singel och partävlingar möjlighet att välja kortare tee. Aktivt val vid anmälan krävs, GIT har normalinställningar på tee 55 respektive tee 47.

Övriga villkor

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. För att få ta emot pris krävs i de flesta tävlingar att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap.

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekort är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Golfbil i tävling

Tillstånd att använda golfbil i tävling lämnas av klubbens tävlingskommitté eller aktuell tävlingsledare. Tillståndet baseras på Läkarintyg eller på annat sätt styrkt handicap/skada. Gäster med tillstånd från hemmaklubb har också rätt till bil.

Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.