Styrketräning för äldre nytt inslag säsongen 2018

Seniorkommittén har inför säsongen 2018 utökat sitt utbud med aktiviteter med något som kallas för Senior Power – styrketräning för äldre.

Läs mer här i informationsblad från seniorkommittén Senior Power (pdf)
Läs mer här på SISUs hemsida (länk).

Bryt åldrandet och bli starkare

När man blir äldre kanske inte kroppen hänger med på samma sätt som tidigare. Kanske saknas den sista kraften i benen för att komma upp för den branta backen eller armstyrkan för att skotta snön på garageuppfarten? Detta är helt naturligt och drabbar alla äldre i takt med stigande ålder. Men det finns ett sätt att bryta trenden. Forskning har visat att styrketräning, och specifikt Senior Power Training, hjälper äldre att få starkare muskler. Styrketräning är minst lika bra, om inte bättre, för hälsan än konditionsträning och minskar risken för att drabbas av exempelvis demens, fetma och hjärt- kärlsjukdomar.

Vilka kan vara med?

Vi vänder oss till alla seniorer damer och herrar som är medlemmar i golfklubben och som 55 år och äldre.

Hur tränar vi?

Vi möts en gång i veckan (måndagar) i så kallade träningsgrupper där deltagarna tränar tillsammans. Vi gör det planerat med utgångspunkt från vårt material i miljöer anpassade till vårt träningsarbete.

Hur gör vi?

När vi träffas utgår vi från boken Senior Power. Tillsammans med gruppens ledare väljer ni ut vilket träningsprogram ni vill arbete med på varje träningspass. Alla i gruppen kommer att få låna vårt studiematerial som tagits fram av Helena Bellardini och Michail Tonkonogi. Det är viktigt att alla i träningsgruppen är delaktiga och reflekterar över materialet i boken. Hur styrketräningen och övningarna känns och påverkar var och en.

Varje träningspass omfattar en studietid på 45-60 minuter och vi lägger upp och planerar varje pass tillsammans innan vi startar vilket innebär att alla i gruppen har möjlighet att påverka. Senior Power bygger på så kallade lärgrupper där vi ger varandra inspiration och lust att bli starkare och mera uthålliga. Men för att detta ska bli extra effektivt har vi engagerat Lena Lundström som ledare. Lena är fd gymnastiklärare och välmeriterad och aktiv i golfklubben.

Ju äldre man blir desto roligare blir livet

I en grupp med äldre som tränar finns det sannolikt olika mål med träningen. Om målet är att utveckla sin styrka och Power på det mest optimala sättet så att det blir till största möjliga nytta för hälsan och livskvalitet så måste träningen sättas in i både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Bli en av oss i Senior Power