Styrelsemöte 7 och 8 2018 referat

Styrelsen har haft två möten inom en relativt kort period  (3 och 13 oktober). Detta med anledning av förberedelser inför årsmöte höst samt rekrytering av ny klubbchef. Nedan följer referat från bägge mötena.

Medlemslotteriet

Det finns fortfarande lotter kvar i medlemslotteriet. Försäljning pågår till och med årsmöte höst den 25 november (läs mer här).

Ny klubbchef

Styrelsen har fattat beslut om ny klubbchef. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev som planeras att skickas ut runt den 29 oktober. Planerat startdatum är den 10 januari 2019.

Arbetet i marknadskommittén

Som vi tidigare har informerat om kommer arbetet med att locka sponsorer till klubben att ledas av Kai Johansson, Håkan Ahlström och Claes-Håkan Sandberg under 2019. De kommer tillsammans med nya klubbchefen att förnya befintliga sponsorkontakter samt etablera nya. Som en del i detta var gruppen inbjudna till styrelsen den 3 oktober för att berätta om sitt tänkta upplägg. Styrelsen fick ta del av ett gediget material som de behöver ta ställning till vad gäller erbjudanden paketlösningar.

Dags för ny krögare

Årets krögare Anneli och Tobias väljer att inte fortsätta driva restaurangen nästa år. Det innebär att styrelsen måste försöka finna en ny lösning till nästa år så fort som möjligt. En annons är framtagen och kommer att publiceras inom kort.

Klubbtidningen läggs ner

Styrelsen har nu beslutat att lägga ner klubbtidningen. Frågan diskuterades redan inför 2018 men då vi stod inför ett jubileumsår beslöt vi att ha tidningen även i år. Det är en kostsam produktion och pengarna bedöms göra bättre nytta inom andra delar av verksamheten.

Shopen

Lagrets värde är under fortsatt diskussion och den inventering som genomfördes den 30 september klargjorde en hel del. Framför allt vet vi nu vilka produkter som finns och Peter har fått städat i systemet där alla varor finns inlagda. Efter uppstramning och städning i lagerhantering och systeminmatning kan vi få bättre överblick så inför nästa år tror vi på ett bättre resultat för shopen. Personal som ska arbeta i shopen måste få ordentlig utbildning i systemet och systemvård och förstå vikten av det.

Nya golfregler kommer 2019

Det kommer nya golfregler 2019 (läs mer om det här). Klubben har anmält intresse till platser på flera olika utbildningsnivåer som Upplands Golfförbund erbjuder. Tävlingsledare får information om detta via tävlingskommittén. Övriga som är intresserade av de nya reglerna kan skicka ett epostmeddelande till info@oregrundsgk.com så kan du deltaga i mån av plats på regelgenomgången på klubben.

Dynamisk prissättning

Styrelsen diskuterade frågan om dynamisk prissättning. Det innebär att greenfeepriset blir rörligt och kan komma att förändras utifrån efterfrågan. Prissättningen justeras efter beläggning vilket gör att priset kan bli lägre om det finns många lediga tider. Man får alltså betala det pris som är aktuellt vid bokningstillfället. Frågan är intressant men måste förankras med ny klubbchef då det är något som kansli måste kunna hantera.