Sista dag för motioner den 14 oktober

Höstens årsmöte är inbokat till den 25 november kl 10. Enligt stadgarna ska motioner (förslag) från medlem vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före höstmötet. Det innebär att de ska vara inskickade senast söndag den 14 oktober.

  • Motioner skickas in till info@oregrundsgk.com
  • Förtydliga i ämnesraden att det är en motion till höstårsmötet.

Kallelse och material till årsmöte kommer längre fram.