SGF tillåter tävlingar from 1 juni med ordinarie regler.

SGF tillåter från 1:a juni tävlingsspel i Golf för allmänheten.

De tillfälliga tävlingsvillkor som gällde 2020 gäller inte längre.
D.v.s. krattorna ska tillbaka i bunkrarna, ingen lägesförbättring i bunkrarna, grundare hålkoppar gills ej.
Du får ta ur flaggstången vid puttning och att vi byter/signerar scorekort på vanligt sätt.
För att ronder ska vara HCP-grundande ska rond spelas efter ordinarie regler! Även sällskapsronder.

De tävlingar som vi ska genomföra i Juni och Juli kommer att ha löpande start för minimerande av trängsel.
Prisutdelningar kommer att hållas snarast efter tävling/klass är avslutad, utomhus. Tid meddelas.
Caddieförbud gäller alltjämt samt att vi alltid ska hålla avstånd till andra spelare/personer.
Vår avsikt är att återuppta Kanonstarter i Augusti om utvecklingen fortsätter positivt.

Golfhälsningar

Sture Lindström
Ordförande tävlingskommittén