Rensning av vattendammarna

Rensning av vattendammarna har nu genomförts på golfhålen 1-3-17, 8 och 10.