2017-01-19 Grävning dammen

Renoveringen av dammen har påbörjats.

Arbetet med att renovera dammen har påbörjats. Djupet i dammen varierar mellan 120 till 200 centimeter. Nu hoppas vi på lite kallare väderlek så tillflödet inte blir för kraftigt.

Kjell Johansson, Klubbchef