Renovering av omklädesrum

Renovering av omklädesrum har startats av frivilliggruppen och beräknas färdigt under februari