Renovering av dammen på hål 1, 3 och 17

Arbetet med att tömma dammen på hål 1, 3 och 17 har påbörjats. Det är cirka 4 000 kubikmeter vatten som skall pumpas bort innan utgrävningen och renoveringen kan starta.

Kjell Johansson / Klubbchef