Referat från styrelsemötet den 29 april

Referat se nedan pdf-fil

Referat styrelsemöte den 29 april 2021 (pdf)