Referat från styrelsemötet 18 mars

Torsdagen den 18 mars klockan 18.00 höll styrelsen sitt tredje möte för året.

Vår-årsmöte lördagen den 27 mars klockan 10.00
Just nu arbetas det febrilt med att förbereda för årsmötet som även den här gången kommer att ske digitalt.
Årsmötet är upplagt som en tävling i GIT, välkommen med anmälan.

Ekonomi
Vi kan mycket glädjande rapportera att verksamhetsåret 2020 på många sätt var ett rekordår. Ett par av de viktiga nyckeltalen visar att rörelseresultatet blev plus 1,370 mkr och likviditeten ökade till drygt 2 mkr.

Anläggning
Sista händerna läggs i dagarna på att färdigställa omklädningsrummen, de kommer vara helt färdiga i god tid innan säsongstart.

När det gäller utbyggnaden av klubbhuset så har arbetet i stort flutit på bra. Dock kommer inte färdigtidpunkten den 1 april att hålla, det blir en viss förening.

Anläggningsarbete för padelbana nummer två har påbörjats. Vi kan konstatera att det inte behövs något sprängningsarbete då inget berg dykt upp. Som det ser ut nu så kan gjutningsarbetet påbörjas nästa vecka. Under mötet togs beslut om att byta matta på den gamla banan dels på grund av att den börjar bli sliten dels för att det blir lite billigare att få det gjort när entreprenören ändå är på plats.

Ansökan om bidrag från Jordbruksverket
Klubben förbereder för att lämna in en ansökan till Jordbruksverket och försöka få bidrag till vår planerade renovering av bevattningsanläggningen.

Marknad
Arbetet har fortskridit på ett framgångsrikt sätt.

Tävling
Förberedelserna för att kunna genomföra planerat tävlingsprogram pågår för fullt. Läget just nu är dock att SGF inte tillåter något tävlingsspel överhuvudtaget, detta gäller till 11 april men förlängs en månad i taget så länge behov av förbud finns.

Sport
Rapporterades om stort intresse för de planerade kurserna. Någon damtävling har redan fullbokats och vi har lagt till ytterligare ett kurstillfälle.