Referat från Styrelsemötet 18 feb

Torsdagen den 18 februari klockan 18.00 höll styrelsen sitt andra möte för året.

Ekonomi
Årsbokslutet för 2020 är i det närmaste klart, presentation av detta görs vid nästa styrelsemöte. Det kommer sedan att presenteras vårårsmötet den 27 mars.

 Anläggning
De renoverade omklädningsrummen har blivit väldigt fräscha, vi inväntar leverans av nya klädskåp vilka kommer monteras av frivilliggruppen.

När det gäller utbyggnaden av klubbhuset så har arbetet flutit på bra, takläggning är gjord och har isolerats. Inom kort tas hål upp i befintlig yttervägg vilket gör att Lena och Ulrika kommer arbeta hemifrån en hel del den närmaste tiden. Preliminär färdigtidpunkt är 1 april.

Våra skidspår har varit väldigt populära vilket har gjort att våra parkeringsplatser ibland varit helt fulla.

Roger och Johan har inte kunnat arbeta på banan utan ägnat sig år att serva våra maskiner så de är i topptrim till säsongen startar.

Marknad
Arbetet har fortskridit på ett framgångsrikt sätt. Stor del av de budgeterade intäkterna är säkrade. Marknadskommittén kommer träffas inom kort för att diskutera hur man skall avlasta Kai i arbetet med sponsorerna.

Tävling
Tävlingsprogrammet för 2021 kommer vara mycket likt förra årets. Förutsättningen för att kunna genomföra våra planer är att myndigheterna inte sätter stopp för våra aktiviteter.

Sport
Beslut om i vilken omfattning klubben skall stå för anmälningsavgifter till seriespel, DM, juniorlagstävlingar samt individuellt deltagande i SM, Seniortouren och övriga scratchtävlingar togs.

Punkter från årsmötet
Rapporterades att ingen medlem svarat på den ”efterlysning” som gjordes i januari månads nyhetsbrev rörande mer välkomnande miljö när man kommer till klubben. Beslutades att göra ett nytt försök i nästa nyhetsbrev.

När det eventuellt gäller bildande av egen kommitté för Padel så jobbar Håkan Sjöberg vidare med detta. Han kommer presentera ett förslag för styrelsen vid ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen har påbörjat arbetet med en mer långsiktig plan (5 år) för klubben. Ekonomiansvarig Börje Ericsson anmälde att han, från respektive kommitté, önskade en lista på tänkta investeringar de kommande fem åren.