Ombyggnad tee-området hål 1

Ombyggnaden av tee-området på hål 1 är nu utfört så långt vi har planerat. Vår samarbetspartner Upplands Berg & Schakt AB har tillsammans med vår egen personal utfört ombyggnadsarbetet. Allt arbete har gått enligt planering trotts det bedrövliga vädret vi har haft. Totalt blev det fyra nya tees.

Pierre Fulke har varit här och besiktigat och är nöjd med utförandet. Det som nu återstår under tidig vår är att finplanera, så och lägga grästorv.  Vi kommer även gallra skogen mellan hål 1 och 18.

Kjell Johansson

Klubb- och banchef