Nyhetsbrev September

Hej

Här kommer årets nionde nyhetsbrev för 2020. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker:

–          Klubbchefen har ordet
–          Höstårsmöte lördagen den 28 november
–          Rapport från Ekonomi
–          Rapport från Bana/anläggning
–          Rapport från Marknad/Företagsgrupp
–          Rapport från Tävlingskommittén
–          Rapport från Seniorkommittén
–          Rapport från Damkommittén
–          Valberedningen söker personer till styrelsearbete

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.

Golfhälsningar
Anders Fors
Klubbkommittén