Nyhetsbrev nr 4

Här kommer Nyhetsbrev nr 4 2023 med bland annat följande innehåll:

  1. Ordförande Lotta tackar för medverkan på städdag samt att rekrytering av ny klubbchef startat.
  2. Klubbchef Lena…
  3. Från Bana/Anläggning om alla åtgärder på banan som andra, intressenter till Bättre Spelupplevelse samt aktuellt i vattenfrågan.
  4. Från Tävlingskommiittéen om att man nu kan anmäla sig till tävlingar
  5. Från Marknadskommittéen om nya partner och tack till gamla
  6. Från Peter Pro om extra damläger, knatte o juniortävlingaroch kom-igång-kurser-2023
  7. Från Klubbkommittén  om Tour Åland, Damupptakten, kommande premiumkort och nästa nyhetsbrev
  8. Information om Samverkan mot brott

 

För att ta del av informationen klicka på det bifogade dokumentet.

Thomas Karlsson, ansvarig Klubbkommittéen

Medlemsinformation nr 4 2023 pdf