Mycket vatten på banan bilder över hål 7

Det är väldigt blött på banan så idag är hål 6 och 7 avstängda

.

Vi hoppas att vi kan öppna dem i morgon lördag

Lena Lantz
Klubbchef