Bankommittén föreslår och efter styrelsebeslut verkställer åtgärder rörande
banan och fastigheter som ägs av golfklubben eller aktiebolaget.

All verkställighet av beslutade åtgärder genomförs i golfklubbens organisation
under ledning av klubbchefen.

Majoriteten av åtgärder under året styrs av verksamhetsplan och budget.

Större åtgärder på banan planeras långsiktigt genom en 5-årig utvecklingsplan
som bankommittén aktualitetsgranskar årligen.

Följande personer ingår för närvarande i bankommittén

Peter Larsson (ansv)
Per Johnsson (vice)
Björn Alm (klubbchef)
Kenneth Sjölund
Sture Lindström
Lars Ek
Solveig Waldner
Margareta Tanse Larsson

Har ni idéer på utveckling eller underhåll av banan eller fastigheter är ni välkommna att höra av er till Peter eller någon annan i bankommitén.