Kallelse vårårsmöte

Välkommen till årsmöte vår 2019

Plats: Restaurangen, Öregrunds GK
Tid: Lördag den 23 mars kl 10

Du finner handlingarna här: Årsmöteshandlingar vår 2019 (pdf)

Du kan även beställa handlingar via:

  • e-post: info@oregrundsgk.com eller
  • per telefon 0173-324 50
  • Genom besök på klubbens kansli. (Obs ring innan och säkerställ att kansliet är bemannat den dag och tid du avser komma)

Välkomna önskar

Styrelsen