Kallelse till Öregrunds Golfklubbs årsmöte/höstmöte 27 november 2022

Kallelse till årsmöte/höstmöte 27 november 2022 klockan 10.00.
Plats: Öregrunds golfklubb
Se förslag till föredragningslista här: Kallelse till årsmöte 27

november 2022 (pdf)