Kallelse till höstmöte söndagen den 19 nov. kl. 10:00

Välkommen till höstmöte söndagen den 19:e nov kl. 10:00

Motioner ska vara inkommen till golfklubben senast den 8:e oktober.

Välkommen
Charlotte Axelsson
Ordförande

Kallelse till höstmöte 2023-11-19 Öregrunds Golfklubb (pdf)