Kallelse och Dagordning till extra årsmöte 6 juli 2023

Kallelse och Dagordning till extra årsmöte 6 juli 2023