Kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte för Öregrunds golfklubb lördagen den 23:e mars. kl. 10:00 i klubbhuset

Motioner till mötet ska ha inkommit till golfklubben via e-post info@oregrundsgk.com senast den 9 februari.

Välkommen
Charlotte Axelsson
Ordförande
Öregrunds Golfklubb