Hjälpsådd av greener och fairways

Vi har nu slutfört vertikalskärning och hjälpsådd av greener och fairways. Klipphöjden på greenerna är även justerad. Det som nu pågår är luftning och hjälpsådd av våra tees vilket påbörjas idag onsdag och pågår veckan ut.

Bevattningssystemet repareras och justeras så anläggningen är redo för vintervila. Detta gör att toaletterna på golfbanan kommer stängas av då dessa är kopplade till bevattningssystemet. De toaletter som fortsättningsvis kommer vara öppna är på baksidan av klubbhuset och omklädningsrummen.

Kjell Johansson

Banchef