Grattis Loke Lifsten till HIO på hål 14

Stort grattis till Loke Lifsten som gjorde HIO på hål 14 den 12 juli 2023

Lena Lantz
Klubbchef