Grattis Hjördis till HIO på hål 4

Stort grattis Hjördis Gotthardsson till HIO på hål 4