Gräset under snö och is

Vintern är årets känsligaste period för gräset och den påverkar ofta hela kommande säsong.

Söndagen och måndagen 3–4 februari kom det rikliga mängder snö och efterföljande två dygn var det flera plusgrader. Vädret skiftade sedan snabbt igen och vi fick ordentligt kallt efterföljande dygn. Sammantaget är detta inte särskilt bra förhållanden för gräset med så stora variationer i temperatur och nederbördsform och tyvärr ser det ut som kommande dygn blir rejält kalla vilket inte är så bra.

För att bedöma greenernas status inventerar vi kontinuerligt alla greener vad gäller isläget och lukt för att bedöma statusen på våra greener.

Bild över ”konrollyta green hål 8”

Har det bildats is tar vi in gräspluggar från greenerna. Visar det sig att gräset inte mår bra planerar vi in åtgärder för att ta bort snö och is på kort varsel.

Bild på ”Gräspluggar från green hål 8”

De flesta av våra greener har olika mikroklimat och olika förutsättningar och alla greener behöver sällan samma behandling. Om man tar bort snö och hackar is måste man ha en plan för hur man skyddar greenerna inför kommande köldperioder för så här tidigt på säsongen kan vara riskabelt.

Ett snötäcke utan is är ofta det bästa skyddet under vintern och man tar en stor risk när man blottlägger greenerna redan nu.

Nu hoppas vi att vädrets makter är med oss så vi får en snabb avsmältning.

Kjell Johansson