Golfbanan stängd fram till kl. 12:00 i morgon måndag

P.g.a den stora regnmängd som har kommit är golfbanan stängd fram till kl. 12:00 i morgon måndag.
Därefter tar vi nytt beslut.

Lena Lantz
Klubbchef