Gödning på banan 23/8 kl 18.00-20.30

Gödning kommer att ske på banan tisdag den 23/8 med start kl 18.00 och pågå fram till 20.30.