Frivilliggruppen jobbar med tee 47 på hål 1

Frivilliggruppen gör i ordning tee 47 på hål 1 inför utläggning av färdigt gräs.
I övrigt borrades ett hål upp till ladan så att tryckluften kunde anslutas igen efter avloppsombyggnaden.
Siv gjorde ett fint jobb med rabatt rensning.

Tack för all hjälp
Lena Lantz
Klubbchef