FRÅGOR & SVAR REGLER

Här samlar vi vanliga frågor kring exempelvis utrustning, handicaprevision och EGA spelhandicap som Svenska Golfförbundet guidar kring.

Handicap är ett värde som representerar den golfskicklighet en spelare anses ha.

Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra för spelare på olika nivåer av golfskicklighet att tävla mot varandra i handicaptävlingar på ungefär lika villkor. Dessutom kan handicap tjäna som grund för rankning av spelare i tävlingssammanhang och där utgöra grund för kvalificering. Handicap kan också användas för att mäta relativ prestation och utveckling av skicklighet på individnivå.

För att få en officiell EGA Handicap ska du ha uppnått en viss nivå av golfskicklighet och redovisa detta genom att presentera ett underlag som ligger till grund för den handicap som du kommer att tilldelas. Ta kontakt med vår tränare Peter Andersson för att få veta mer. EGA står för European Golf Association.

En spelare ska varje år lämna in resultat från minst fyra handicapgrundande ronder.

Spelare i handicapgrupp 2-6 (4,5-54) räknar 9-hålsronder som handicapgrundande ronder. Endast en (1) sällskapsrond över 9 hål per dag får registreras.

Vid 9-hålsrond på 18-hålsbana fördelas spelhandicapen på samma sätt som om spelaren hade spelat 18 hål.

Vid 9-hålsrond (och vid avbruten 18-hålsrond) adderas 18 poäng till det uppnådda resultatet på de första nio hålen.

Om en spelare tycker att hans/hennes handicap är för hög eller för låg, alltså inte längre motsvarar den aktuella spelstandard som man har (detta kan, men behöver inte, ha sin grund i exempelvis sjukdom eller långvarig frånvaro), ska spelaren kontakta golfklubbens handicapkommitté. Golfklubbens handicapkommitté ska därefter göra en bedömning av spelarens aktuella spelstandard och beakta de skäl som framförs av spelaren. Handicapkommittén kan därefter åsätta en spelare en ny handicap på allmän spelstandard. Prata med vår tränare Peter Andersson som kan guida dig rätt.

Läsvärt om regler

Nu finns 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning på R&A:s hemsida

Golfförbundets regelfilmer

24 filmer med svenskt tal och text som visar några av de viktigaste nyheterna i regler 2019 finns i en spellista på Svenska Golfförbundets YouTube-kanal