Information till er med familjemedlemskap samt till er med bagskåp

Till er som hyr skåp till bagarna

Ni kommer få avgiften för skåpen till er under mars månad.

Det kommer meddelande när dessa är upplagda i golf.se

 

Till er som har familjemedlemskap

Svenska golfförbundet har inte löst hanteringen kring familjemedlemskap ännu.

Ni som har ett familjemedlemskap, vänligen kontakta mig innan ni betalar årets avgifter.

 

Med vänliga hälsningar

Ulrika Forsberg

Kanslist

Tel 0173-32450