Bevattningsanläggningen

Bevattningsanläggning har åter slutat fungera och vi håller på att felsöka efter en eller flera kortslutningar i anläggningen. Arbetet gör att vi är tvungna att starta vissa spridare korta stunder under dagen. Vi hoppas ni har överseende med detta.

Kjell Johansson, Klubbchef