Bevattning golfbanan

Det var länge sedan vi upplevde en lika torr vår som i år. Normalt har vi under våren några vårregn men det har helt uteblivit i år, dessutom kom det väldigt lite nederbörd under vintern. Naturligtvis tär det hårt på vårt vattenmagasin men det är ingen akut brist just nu. Det som vi har lite problem med är att vårt bevattningssystemet som kräver en hel del omvårdnad men vi uppdaterar och byter ut sprinklerhuvud allt eftersom de går sönder.

Nu hoppas vi naturligtvis på lite regn men enligt prognoserna ser den torra väderleken ut att fortsätta.

Kjell Johansson, Klubbchef