Besök av Paragolf SGF på Öregrunds Golfklubb

Genom eget initiativ från Göran Pettersson fick vi idag besök av Per Sjöberg, ordförande i Paragolf gruppen SGF samt Gunnar Wanneberg, spelare Folksam Paragolf Tour. Vi är fantastiskt glada att Göran ges möjlighet att prova på golf igen trots att han idag sitter i rullstol. Vilken kämpe du är Göran och du inspirerar oss alla att alltid göra det bästa i all lägen. Klubben kommer följa upp detta och se över vilka möjligheter vi har för att skapa en än bättre tillgänglighet och möjlighet för fler att nyttja vår anläggning och att få spela golf.