Torvläggning

Läggning av grästorv runt fairwaybunkrarna på hål 1 är nu genomfört. Vi blev totalt tretton personer som under tre timmar la ut cirka 700 kvm. De personer som var med, förutom anställda, var Per Landberg, Mats Strand, Sven-Erik Sehlstedt och Göran Ekblom, stort tack för era insatser. Nu väntar vi på nästa sändning av grästorv ca. 1 000 kvm som ska läggas framförallt runt 1:ans greenområde.

Är du intresserad av att hjälpa till på måndag den 15:e maj med utbärning av torven (gräsrullar ca. 15 kg/st.) så anmäl dig i receptionen.

Rekommenderar arbetskläder då torven gör att man blir lite smutsig.

Arbetet kommer medföra vissa begränsningar i golfspelet på hål 1, 11 och 18 under eftermiddagen och kvällen.

Kjell Johansson

Klubbchef