Inlägg av Lena Lantz

Nyhetsbrev nr. 2

Hej Här kommer årets andra nyhetsbrev för 2021. Nyhetsbrevet innehåller följande rubriker: –          Klubbchefen har ordet –          Möjlighet att delbetala årsavgiften –          Idéer för att skapa en välkomnande miljö –          Rapport från Bana / anläggning –          Rapport från Tävlingskommittén –          Rapport från Marknad / Företagsgrupp –          Rapport från Seniorkommittén –          Erbjudande […]

Referat från Styrelsemötet 18 feb

Torsdagen den 18 februari klockan 18.00 höll styrelsen sitt andra möte för året. Ekonomi Årsbokslutet för 2020 är i det närmaste klart, presentation av detta görs vid nästa styrelsemöte. Det kommer sedan att presenteras vårårsmötet den 27 mars.  Anläggning De renoverade omklädningsrummen har blivit väldigt fräscha, vi inväntar leverans av nya klädskåp vilka kommer monteras […]

Referat från styrelsemötet 23 jan.

Lördagen den 23 januari klockan 10.00 höll styrelsen sitt första möte för året.  Reflektioner från höstårsmötet Mötet hölls för första gången digitalt och fungerade i huvudsak bra. Diskuterades hur styrelsen skulle arbeta med de motioner som antogs vid årsmötet.  Ekonomi P-G Sjöström redovisade det preliminära resultatet för 2020. Mycket glädjande ser rörelseresultatet ut att bli […]