Årsmötet INSTÄLLT den 28 mars pga Covid-19

Årsmötet den 28 mars kl. 10:00 är Inställt pga Covid-19

Enligt riktlinjer från Svenska Golfförbundet

Med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning har SGF utarbetat följande råd och riktlinjer.

Med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning har Förbundsstyrelsen utarbetat följande råd och riktlinjer för SGF, GDF och golfklubbar/golfbolag.

Samhällsläget

Regeringen har beslutat att fr.o.m. 2020-03-12 förbjuda alla offentliga sammankomster och tillställningar, inom- eller utomhus, med mer än 500 deltagare. I dagsläget finns inga tvingande regler för sammankomster med färre än 500 deltagare eller för det allmänna och publika resandet inom landet. Folkhälsomyndigheten har utfärdat rekommendationer för hur risk för smittspridning ska begränsas, men det är upp till varje arrangör och individ att följa dessa eller besluta om ett mer restriktivt förhållningssätt.

FS har mot bakgrund av det rådande läget, och den överhängande risken för att situationen i Sverige och Europa inte förbättras på kort sikt, valt att nu agera och iaktta stor försiktighet vad gäller att arrangera större möten.

Mer information finns att läsa på golf.se

Nytt datum för Årsmötet är preliminärt den 23 maj kl. 10:00