Årsmöteshandlingar till vår årsmötet 27 mars

Nedan finns årsmöteshandlingar till vårmötet den 27 mars kl. 10:00 som sker digitalt via Zoom.

Observera att anmälan till mötet sker via min golf senast den 24 mars kl. 22:00
Frågor till mötet ska vara kansliet tillhanda senast den 22 mars.

Mer information om det digitala mötet finns under fliken medlemmar/medlemssidan
Årsmöteshandlingar vårmöte 2021 (pdf)

Övrig fråga nr 1 till årsmötet 27 mars 2021 (pdf)