Arbete med greenerna torsdag 29 juli

Vi kommer att vertikalskära och dressa samtliga greener under torsdagen.

Lena Lantz
Klubbchef