GREENFEE ÖREGRUNDS GK

SENIOR 2018

18-håls bana

 • 450 kr (vardagar innan 11 juni och efter 12 augusti)
 • 550 kr (vardagar mellan 11 juni och 12 augusti)
 • 550 kr på helger

Korthålsbanan

 • 100 kr alla dagar

JUNIOR 2018

18-hålsbanan

 • Halv ordinarie greenfee

Korthålsbanan

 • 50 kr alla dagar

KORTHÅLSMEDLEM 2018

Seniorer spel 18-hålsbanan

 • 350 kr (vardagar innan 11 juni och efter 12 augusti)
 • 450 kr (vardagar mellan 11 juni och 12 augusti)
 • 450 kr på helger

Juniorer spel 18-hålsbanan

 • 175 kr (vardagar innan 11 juni och efter 12 augusti)
 • 225 kr (vardagar mellan 11 juni och 12 augusti)
 • 225 kr på helger

Är receptionen bemannad ska greenfee erläggas där.

Om receptionen är obemannad har du 2 alternativ för att lösa greenfee:

 1. Lämna kontanter i ett kuvert (som du finner i ”greenfeeboxen” på kortsidan av klubbhuset). Kuvertet förseglar du, skriver ditt namn på och lämnar i brevinkastet på kontorsdörren på sidan av klubbhuset.
 2. Betala greenfeeavgiften genom att swisha beloppet. Skriv ditt namn och golfid i kommentarsfältet.

Swish ÖGK

Greenfeeutbyten Uppland

Rabatten är 25 % på ordinarie greenfee och gäller medlemmar som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar. Öregrund ingår i överenskommelsen (förutom för det som kallas ”junioröverenskommelsen”).

Deltagande klubbar 2018 och aktuella tider redovisas i tabell på Upplands Golfförbunds sida som du finner här >>

Övriga greenfeeutbyten

Öregrunds GK har överenskommelser med följande klubbar 2018  gällande greenfee:

Edenhofs GK

Halv greenfee måndag – torsdag, samt fredag med start efter kl 12.00

Gävle GK

Halv greenfee måndag – torsdag, samt fredag med start efter kl 12.00

Sigtuna GK

Under säsongen 2018 gäller följande mellan 1/5 – 31/9:

Klubbarnas aktiva, fullvärdiga* medlemmar erlägger halv greenfee avgift vid spel på varandras bana. Avgiften gäller samtliga tider på vardagar.

(*Med fullvärdig medlem avses medlem som har fritt tillträde till sin hemmabana, måndag till söndag, hela säsongen och utan att behöva erlägga någon from av avgift. Vardagsmedlem, greenfeemedlem eller andra formar av medlemskap omfattas ej av överenskommelsen.)

Söderby GK

Halv greenfee måndag – torsdag, samt fredag med start före kl 12.00

Upsala GK

Tisdag-fredag kl 13-16 rabatt 100 kr.

Måndagar kostar det 400 kr och gäller alla gäster hela dagen.

Älvkarleby GK

Halv greenfee måndag – torsdag, samt fredag med start efter kl 12.00

Österåker GK

Greenfee vardagar:

 • Seniorer 300 kr
 • Juniorer 150 kr